Trenbolon z testosteronem

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

This information should not be used to decide whether or not to take this medicine or any other medicine. Only the healthcare provider has the knowledge and training to decide which medicines are right for a specific patient. This information does not endorse any medicine as safe, effective, or approved for treating any patient or health condition. This is only a brief summary of general information about testosterone enanthate injection. It does NOT include all information about the possible uses, directions, warnings, precautions, interactions, adverse effects, or risks that may apply to this medicine. This information is not specific medical advice and does not replace information you receive from the healthcare provider. You must talk with the healthcare provider for complete information about the risks and benefits of using testosterone enanthate injection.

The increasing prevalence of obesity adds another dimension to the pathophysiology of testosterone (TEST) deficiency (TD) and potentially impairs the therapeutic efficacy of classical TEST replacement therapy. We investigated the therapeutic effects of selective androgen receptor modulation with trenbolone (TREN) in a model of TD with the metabolic syndrome (MetS). Male Wistar rats (n=50) were fed either a control standard rat chow (CTRL) or a high-fat/high-sucrose (HF/HS) diet. After 8 weeks of feeding, rats underwent sham surgery or an orchiectomy (ORX). Alzet miniosmotic pumps containing either vehicle, 2-mg/kg·d TEST or 2-mg/kg·d TREN were implanted in HF/HS+ORX rats. Body composition, fat distribution, lipid profile, and insulin sensitivity were assessed. Infarct size was quantified to assess myocardial damage after in vivo ischaemia reperfusion, before cardiac and prostate histology was performed. The HF/HS+ORX animals had increased sc and visceral adiposity; circulating triglycerides, cholesterol, and insulin; and myocardial damage, with low circulating TEST compared with CTRLs. Both TEST and TREN protected HF/HS+ORX animals against sc fat accumulation, hypercholesterolaemia, and myocardial damage. However, only TREN protected against visceral fat accumulation, hypertriglyceridaemia, and hyperinsulinaemia and reduced myocardial damage relative to CTRLs. TEST caused widespread cardiac fibrosis and prostate hyperplasia, which were less pronounced with TREN. We propose that TEST replacement therapy may have contraindications for males with TD and obesity-related MetS. TREN treatment may be more effective in restoring androgen status and reducing cardiovascular risk in males with TD and MetS.

Trenbolon z testosteronem

trenbolon z testosteronem

Media:http://buy-steroids.org