Propionate i deca

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

The drug use
Drostanolone propionate was not approved by the FDA for use in men. In order to improve the physical or performance enhancing drug is usually administered by injection three times a week. weekly dose is generally 200 to 400 mg, and is received within 6-12 weeks. This dose is sufficient for a measurable increase in muscle mass and strength. To enhance the effect drostanolone propionate often combined with other injectable steroids such as Deka-Durabolin (nandrolone decanoate) or Equipoise is (boldenone undecylenate) providing muscle growth without excessive water retention. Steroids for building muscle often combined with injectable testosterone. The result is a faster growth of muscles, the low level of fluid retention and other estrogenic side effects when using these steroids alone. It is often combined with other steroids like Winstrol fragrances, Primobolan, Parabolan or Anavar, which helps maintain muscle mass graft and promotes fat loss, during a period which can be very catabolic without steroids.

The usual dosage of Deca – Durabolin is 200-600 mg a week for male and 50 -100 mg per week for women. The duration of a cycle with Deca is varies from 8 to 12 weeks. Deca-Durabolin can be stacked with Anabol / Sustanon and Testosterone for muscle bulk growth. During a cycle and in PCT it can also be stacked with Clomid/Nolvadex . The side effects of Deca – Durabolin include high blood pressure, blood clotting, increased production of the sebaceous gland, acne, headaches and sexual overstimulation, as well as several typical side effects for women like deepening of voice, hirsutism, acne, high libido and, at, hypertrophy of clitoris.

Propionate i deca

propionate i deca

Media:

propionate i decapropionate i decapropionate i decapropionate i decapropionate i deca

http://buy-steroids.org